Przejdź bezpośrednio do treści

Lista zgłoszonych projektów na 2021 rok

1. Defibrylatory AED dla 6 miejscowości szkolych - oceniono negatywnie

2. Remontnawierzchni części chodnika na ul. Gen. Sikorskiego - oceniono pozytywnie

3. Deptak edukacyjno - rekreacyjny - oceniono pozytywnie

4. Plac zabaw z elementami skateparku etap Drugi - oceniono negatywnie

5. Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na terenie osiedla nr. 4 w Śmiglu - oceniono negatywnie

6. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej - oceniono pozytywnie

7. Od generała do wirtuoza - spacer ulicami Mierosławskiego i Paderewskiego w Śmiglu - oceniono pozytywnie

* projekty ocenione negatywnie mają możiwość odwołania od oceny

* odwołanie składanych projektów w przypadku ocenienia ich negatywnie odbywać się będzie dniach od 19.10.2020 do 26.10.2020