HARMONOGRAM

Harmonogram Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

1. Zgłaszanie projektów – 18.09.2023 r. -25.09.2023 r.

2. Publikacja zgłoszonych projektów – 26.09.2023 r.

3. Weryfikacja projektów – 27.09.2023 r.

4. Publikacja list projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie –28.09.2023 r.

5. Odwołanie składanych projektów w przypadku ocenienia ich negatywnie – 29.09.2023 r. – 06.10.2023 r.

6. Publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania – 09.10.2023 r.

7. Przeprowadzenie głosowania – 10.10.2023 r. – 17.10.2023 r.

8. Ogłoszenie wyników głosowania – 24.10.2023 r.