SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Harmonogram Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok 

  1. zgłaszanie projektów – 28.09.2020 r. – 05.10.2020 r. 
  2. publikacja zgłoszonych projektów – 14.10.2020 r.
  3. weryfikacja projektów – 15.10.2020 r.
  4. publikacja list projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie – 16.10.2020 r.
  5. odwołanie składanych projektów w przypadku ocenienia ich negatywnie – 19.10.2020 r. – 26.10.2020 r.
  6. publikacji listy projektów dopuszczonych do głosowania – 27.10.2020 r.
  7. przeprowadzenia głosowania – 28.10.2020 r. - 04.11.2020 r.
  8. ogłoszenia wyników głosowania – 12.11.2020 r.