SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Harmonogram Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 

  1. zgłaszanie projektów – 05.07.2021 r. – 12.07.2021 r. 
  2. publikacja zgłoszonych projektów – 14.07.2021 r.
  3. weryfikacja projektów – 15.07.2021 r.
  4. publikacja list projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie – 16.07.2021 r.
  5. odwołanie składanych projektów w przypadku ocenienia ich negatywnie – 19.07.2021 r. – 26.07.2021 r.
  6. publikacji listy projektów dopuszczonych do głosowania – 28.07.2021 r.
  7. przeprowadzenia głosowania – 29.07.2021 r. - 05.08.2021 r.
  8. ogłoszenia wyników głosowania – 12.08.2020 r.