SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Harmonogram Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 

  1. Zgłaszanie projektów – 26.09.2022 r. - 03.10.2022 r.
  2. Publikacja zgłoszonych projektów – 04.10.2022 r.
  3. Weryfikacja projektów – 04.10.2022 r.
  4. Publikacja list projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie – 05.10.2022 r.
  5. Odwołanie składanych projektów w przypadku ocenienia ich negatywnie – 06.10.2022 r. – 13.10.2022 r.
  6. Publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania – 14.10.2022 r.
  7. Przeprowadzenie głosowania – 17.10.2022 r. – 24.10.2022 r.
  8. Ogłoszenie wyników głosowania – do 31.10.2022 r.