Lista projektów zgłoszonych do głosowania

1. Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach piłkarskich Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.

3. Plac zabaw z elementami skateparku - etap czwarty.

4. Modernizacja chodnika na ul. Iwaszkiewicza.

5. Strefa młodzieżowego chillot.

6. Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego na terenie osiedla nr 4. Plac zabaw ul. Kozielskiego.

7. Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Młyńskiej.

8. Zakup czujników wielogazowych dla mieszkańców gminy Smigiel