Lista projektów zgłoszonych do głosowania

1. Zestawy pomocowe dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Śmigiel.

2. Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach piłkarskich OKFiR Śmigiel, boiska w Czaczu, Spławiu, Starym Bojanowie oraz orliku w Starym Bojanowie.

3. Bezpłatne badania w ramach Pikniku Zdrowia.

4. Wiata drewniano- tarasowo- ogrodowa na Stadionie OKFiR Śmigiel do użytku publicznego.

5. Rozwój infrastruktury na boisku w Spławiu.

6. Wspólna Przygoda w Świecie Technologii i Sztuki dla mieszkańców Gminy Śmigiel.

7. Muzyczna Kraina cz. II.

8. Modernizacja drugiej części chodnika na ul. Sikorskiego.

9. Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na terenie osiedla nr 4.

10. Remont chodnika na ul. Młyńskiej i Wodnej etap I.