Lista projektów dopuszczonych do głosowaniaw na 2020 rok

1. Plac zabaw z elementami skateparku.

2. Remont nawierzchni części chodnika na ul. Gen. Sikorskiego.

3. Rozbudowa zaplecza rekreacyjno-sportowo na terenie Osiedla nr 4 w Śmiglu.

5. Budowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej

6. Namiot pneumatyczny z wyposażeniem

7. Gry podwórkowe z masy termoplastycznej

8. Crossfitt - siłownia plenerowa

9. Zielone przystanki autobusowe