Śmigielski Budżet Obywatelski na 2020 rok

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna 01.10.2019 00:00
Zgłaszanie projektów 04.11.2019 00:00 07.11.2019 23:59
Weryfikacja zgłoszonych projektów 12.11.2019 00:00 12.11.2019 23:59
Prezentacja projektów 13.11.2019 00:00
Głosowanie 25.11.2019 00:00 29.11.2019 23:59
Ogłoszenie wyników 06.12.2019 09:00